Zostań e-Trenerem

E-trenerzy to serce Platformy SzukajacBoga.pl. Dołącz do ludzi, którzy z pasją chcą dzielić się tym co Jezus dla nich zrobił.

 

 

 

 

 

E-Trenerzy – najważniejsza część projektu!

To wierzący z różnych wyznań chrześcijańskich z kraju i zagranicy, którzy po przygotowaniu do służby prowadzą korespondencję lub kursy z osobami, poszukującymi, pomagają także wzrastać w wierze lub przygotowują nowe osoby do zaangażowania.

Więcej o e-Trenerach:

 • to nie specjaliści od wszystkiego, ale osoby gotowe bezinteresownie i z pełnym oddaniem być „przy” osobach poszukujących lub zmagających się z różnymi problemami.
 • modlą się za osoby, z którymi utrzymują kontakt prowadząc ich w stronę Boga.
 • nie chcą przywiązywać ludzi do siebie, ale zachęcają, inspirują o tego, aby każda osoba odnalazła swoje miejsce w lokalnej wspólnocie najbliżej swojego miejsca  zamieszkania.
 • są podzieleni na grupy regionalne, a wszystko po to, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie w służbie.
 • każdego roku spotykają się na spotkaniach regionalnych, w czasie których prowadzone są warsztaty, tak aby mogli się rozwijać. Raz do roku jest organizowana doroczna konferencja „Jesteś Potrzebny!” kierowana szczególnie do e-trenerów i ich rodzin. Za każdym razem Bóg błogosławi czas konferencji doświadczeniem radości i jedności w Duchu Świętym.

Jeśli oddałeś życie Chrystusowi możesz zaangażować się w tę służbę w której Bóg używa różnorodności obdarowań wierzących kobiet i mężczyzn. Angażowanie w tę służbę będzie się wiązało z zaangażowaniem czasowym minimum 3 raz po jednej godzinie w tygodniu. Sam jednak będziesz decydować o tym, o ile osób w danym czasie chcesz się troszczyć. Jeśli chcesz się angażować, poprosimy cię o zapoznanie z naszymi wartościami oraz z Zasadami służby e-Trenerów , a po zakończeniu przygotowania poprosimy cię o zatwierdzenie „Porozumienia współpracy”, które jest związane z przestrzeganiem obowiązującego prawa o danych osobowych oraz ogólnych zasad współpracy. Każda osoba przygotowująca się lub już angażująca się jako e-Przyjaciel lub e-Trener może zrezygnować w dowolnym momencie. Wielu z e-Trenerów angażuje się w tę służbę od kilku lat, gdyż widzą Boży wpływ na innych przez tę służbę.

Przygotowanie do służby zawiera:

 • Uczestnictwo w 6 godzinnej sesji szkoleniowej w miarę możliwości blisko miejsca zamieszkania. Najczęściej organizujemy takie spotkania w soboty. Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone jest przez doświadczonych e-Trenerów. Ta część szkolenia może być zrealizowana w trakcie szkolenia online lub po jego zakończeniu.
 • Uczestnictwo w szkoleniu online prowadzone w wersji jeden na jeden z przydzielonym Trenerem Szkolącym. Mężczyźni szkolą mężczyzn, kobiety szkolą kobiety. Trwa ono w zależności od możliwości czasowego zaangażowania około 4 miesiące przy założeniu zaangażowania czasowego 3 razy po 1 godzinie w tygodniu. Jest ono realizowane w etapach.

Proces przygotowania online wygląda następująco:

1. Zapisz się w Panelu Szkolenia e-Trenera , gdzie zostajesz zaproszony do wypełnienia formularza kandydata na e-Trenera. Potem następuje aktywacja szkolenia.

2. Przechodzisz w roli uczestnika kurs "Dlaczego Jezus?" na naszej platformie kursów www.SzukajacBoga.pl . Jest do dla Ciebie okazja do poznania, jak wygląda ta służba.

3. Uczestniczysz w kursach szkoleniowych:

 • „Prowadzenie ludzi do Boga przez zadawanie pytań” - to kurs, który przygotowuje do prowadzenia rozmów.
 • „Podstawy Komunikacji online” – to kurs, który wyposaży cię w praktyczne narzędzia, związane z umiejętnością prowadzenia korespondencji. Zawiera bardzo wiele cennej wiedzy przydatnej w codziennym życiu oraz wiele ćwiczeń.
 • "Prowadzenie panelu Osobista Rozmowa” – to kurs, który wyposaży cię bezpośrednio w praktyczną umiejętność prowadzenia korespondencji. W tym kursie będziesz mógł się sprawdzić w roli e-Trenera.
 • „Prowadzenie Dlaczego Jezus?” – to kurs przygotowujący do prowadzenia naszego głównego kursu Dlaczego Jezus? Będziesz w nim mógł zastosować w praktyczny sposób wszystko to co poznałeś wcześniej w szkoleniu poprzez prowadzenie trenera szkolącego, który wcieli się w rolę uczestnika.

4. W czasie szkolenia jesteś zaproszony do udziału w konferencji szkoleniowej lub spotkaniu regionalnym e-trenerów blisko miejsca zamieszkania.

5. Po zakończonym procesie przygotowania jesteś zaproszony do korespondencji przez 3 miesiące z prawdziwymi osobami pod okiem trenera szkolącego. Po tym okresie podejmujesz samodzielną służbę.

Czy szczera współpraca chrześcijan różnych denominacji to utopia?

Wcale nie! Wystarczy trzymać się zaleceń samego Chrystusa, który tak często zachęcał nas do jedności oraz do „…szukania korzyści bliźniego, nie siebie samego”. 

Każdy z nas ma swoje własne, prywatne przekonania i to jest wręcz konieczne. Kształtowały się one latami, wynikają z tradycji, nauczania, wspomnień z przeszłości, generalnie – kultury, w której jesteśmy zanurzeni… 

Dla ludzi wierzących punktem odniesienia jest Pismo Święte. Różne jego fragmenty są różnie interpretowane, jednak są pewne tematy bardzo jednoznacznie określone w Słowie. Jednym z nich jest kwestia zbawienia przez Jezusa Chrystusa, z łaski, o ile żałujemy za swoje grzechy i poprosimy Go o nie. 

Platforma SzukającBoga.pl ma właśnie pomagać ludziom poszukującym osobistej relacji z Bogiem odkryć Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Od tej relacji zależy, czy ktoś trafi do piekła czy do nieba! Jeśli chcemy rzucić takie koło ratunkowe tonącemu, to obojętnym staje się jaką etykietę ma ratownik na plecach… 

W sprawach zbawienia możemy mówić jednym głosem! Robimy to już od dziesięciu lat, zaś nasza przyjaźń i wzajemne zaufanie – tylko wzrastają!!! 

Czy się różnimy? Oczywiście! Zaufajmy jednak Duchowi Świętemu, że będzie prowadził każdego nawróconego we właściwym kierunku… Nikt nie jest „właścicielem” innego człowieka, trafiać chcemy do ludzi żyjących całkiem bez Boga, nie ma więc mowy o „przeciąganiu”…. Tak, jesteśmy świadkami w naszej Polsce takiego „cudu”…

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa