Witamy na Platformie

Zdjęcie z dorocznej konferencji E-trenerów, ich rodzin i osób zaangażowanych w działania Platformy.

Więcej

Kim Jesteśmy?

Tworzymy organiczne środowisko chrześcijan, którzy należą do różnych wyznań i denominacji kościelnych. Skupiamy się na Jezusie, jako Jedynym Panu i Zbawicielu oraz Pośredniku między Bogiem a ludźmi, Głowie Kościoła.

Nasza służba jest skupiona na:

 1. Szerokim docieraniu do ludzi.
 2. Zapraszaniu ich do duchowej podróży:
  • poznania przesłania o Jezusie,
  • oddania życia Jezusowi,
  • wzrastania do dojrzałości w Chrystusie.
 3. Pomaganiu w odnalezieniu się w lokalnej wspólnocie chrześcijan.

Kierujemy się strategią „Od poszukujących w Internecie do uczniów Jezusa”. Prowadzimy naszą służbę opierając się w rozmowach i korespondencji na modelu „Prowadzenie ludzi do Boga przez pytania”. Ukierunkowujemy nasze zaangażowanie na intencjonalny proces uczniostwa i pomnożenia oparty o Biblię. Realizujemy to zwłaszcza przez internetowy projekt Szukając Boga www.SzukajacBoga.pl zawierający kursy online, ale także przez grupy „Poznając Boga” i wydarzenia odbywające się w ramach różnych projektów offline. Jesteśmy częścią rodziny projektów internetowych www.Jesus.net i współpracujemy z wieloma organizacjami chrześcijańskimi w kraju i na całym świecie. Podmiotem prawnym i wiodącym jest Stowarzyszenie DeoLink z Wisły we współpracy z Chrześcijańskim Ruchem Mt28 , osobami zaangażowanymi w Ruch Światło-Życie www.oaza.pl i osobami z innych ruchów odnowy.

Jak to się zaczęło?

W 2006 roku w trakcie odwiedzin przyjaciół w chrześcijańskim radiu UCB w Wielkiej Brytanii – dowiedzieliśmy się, że właśnie tamtego dnia, przed południem – uruchomili oni angielską wersję pierwotnie francuskiego, ewangelizacyjnego portalu internetowego „LookingforGod”.

Gdy pierwszy raz zobaczyliśmy mapę Google przesuwającą się po świecie wskazując w czasie rzeczywistym, gdzie w danej chwili ktoś zapraszał Chrystusa do swojego życia – ze łzami w oczach zaczęliśmy negocjacje: co trzeba zrobić, by program ten ściągnąć do Polski… 

Nigdy nie zapomnimy tej daty – 29 lipca 2008 roku, gdy to po raz pierwszy mapa Google zatrzymała się na Polsce…. Do końca nie wiedzieliśmy, czy to zadziała w naszym społeczeństwie…

Mając dzisiaj ponad 2.300.000 wizyt na stronie – wiemy, że jest to wspaniałe narzędzie… Jest ono cały czas ulepszane, uzupełniane, dochodzą nowe moduły, także grupy „poza siecią”, gdzie zainteresowani razem spotykają się wokół Słowa Bożego, projektów uczniostwa i rozwoju wiary…

Nasze wartości

Bóg przez Ducha Świętego wszczepił w nasze serca wartości, które ukierunkowują nasze życie i służbę, a mianowicie:

 1. Tylko Jezus, jako jedyny Pan, Zbawiciel i Pośrednik między Bogiem a ludźmi.
 2. Biblia jako fundament przekonań.
 3. Miłość do Boga i ludzi.
 4. Skoncentrowanie na osobach, którym pomagamy przyjść do Boga i wzrastać w Jezusie.
 5. Ukierunkowanie na uczniostwo i pomoc w odnalezieniu miejsca w lokalnych wspólnotach, które są skoncentrowane na biblijnych przekonaniach.
 6. Nastawienie na pomnożenie służby.
 7. Unikanie kontrowersji wśród chrześcijan i dążenie do zachowania jedności i pokoju (ruch ponad-wyznaniowy, uczestnicy pochodzą z różnych środowisk chrześcijańskich).
 8. Przejrzystość życia i służby. 
 9. Odpowiedzialność i skromność.
 10. Innowacyjność i rozwój.

Partnerzy

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa