e-Trener

To służba, w którą angażuje się najwięcej osób, mimo, że  wymaga większego zaangażowania w przygotowanie, ale też najlepiej wyposaża do służby w całej gamie kursów „Szukając Boga” i „Poznając Boga” online poprzez prowadzenie ludzi w części lub całym procesie duchowej podróży „Od poszukujących w Internecie do uczniów Jezusa w lokalnej wspólnocie”.

E-Trenerzy – najważniejsza część projektu!

To wierzący z różnych wyznań chrześcijańskich z kraju i zagranicy, którzy po przygotowaniu do służby prowadzą korespondencję lub kursy z osobami, poszukującymi, pomagają także wzrastać w wierze lub przygotowują nowe osoby do zaangażowania.


E-Trenerzy to nie specjaliści od wszystkiego, ale osoby gotowe bezinteresownie i z pełnym oddaniem być „przy” osobach poszukujących lub zmagających się z różnymi problemami.

E-Trenerzy modlą się za osoby, z którymi utrzymują kontakt prowadząc ich w stronę Boga.

E-Trenerzy nie chcą przywiązywać ludzi do siebie, ale zachęcają, inspirują do tego, aby każda osoba odnalazła swoje miejsce w lokalnej wspólnocie najbliżej swojego miejsca  zamieszkania.

E-Trenerzy są podzieleni na regiony służby oraz małe grupy wsparcia. Wszystko po to, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie w służbie.

E-Trenerzy każdego roku spotykają się na spotkaniach regionalnych, w czasie których prowadzone są warsztaty, tak aby mogli się oni rozwijać. Natomiast raz do roku jest organizowana doroczna konferencja „Jesteś Potrzebny!” kierowana szczególnie do e-trenerów i ich rodzin. Za każdym razem Bóg błogosławi czas konferencji doświadczeniem radości i jedności w Duchu Świętym.

Jeśli oddałeś życie Chrystusowi możesz zaangażować się w tę służbę w której Bóg używa różnorodności obdarowań wierzących kobiet i mężczyzn. Angażowanie w tę służbę będzie się wiązało z zaangażowaniem czasowym minimum 3 raz po jednej godzinie w tygodniu. Sam jednak będziesz decydować o tym, o ile osób w danym czasie chcesz się troszczyć. Jeśli chcesz się angażować, poprosimy cię o zapoznanie z naszymi wartościami (link do treści w nowym oknie) oraz z Zasadami służby e-Trenerów (link do treści w nowym oknie), a po zakończeniu przygotowania poprosimy cię o zatwierdzenie „Porozumienia współpracy”, które jest związane z przestrzeganiem obowiązującego prawa o danych osobowych oraz ogólnych zasad współpracy. Każda osoba przygotowująca się lub już angażująca się jako e-przyjaciel lub e-Trener może zrezygnować w dowolnym momencie. Wielu z e-Trenerów angażuje się od 10 lat w ten projekt, gdyż widzą Boży wpływ na innych poprzez tę dopasowaną do indywidualnych możliwości zaangażowania w służbę.
Przygotowanie do służby zawiera:

-  Uczestnictwo w 6 godzinnej sesji szkoleniowej w miarę możliwości blisko miejsca zamieszkania. Najczęściej organizujemy takie spotkania w soboty. Szkolenie jest bezpłatne i prowadzone jest przez doświadczonych e-Trenerów. Ta część szkolenia może być zrealizowana w trakcie szkolenia online lub po jego zakończeniu.


- Uczestnictwo w szkoleniu online prowadzone w wersji jeden na jeden z przydzielonym Trenerem Szkolącym. Mężczyźni szkolą mężczyzn, kobiety szkolą kobiety. Trwa ono w zależności od możliwości czasowego zaangażowania około 4 miesiące przy założeniu zaangażowania czasowego 3 razy po 1 godzinie w tygodniu. Jest ono realizowane w etapach.

Proces przygotowania online wygląda następująco:

  1. Tworzysz konto na www.etrener.SzukajacBoga.pl, a następnie zostajesz zaproszony do wypełnienia formularza kandydata na e-Trenera. Potem następuje aktywacja szkolenia.
  2. Przechodzisz w roli uczestnika kurs Dlaczego Jezus? na naszej platformie kursów www.Kursy.SzukajacBoga.pl Jest do dla Ciebie okazja do poznania, jak wygląda ta służba.
  3. Uczestniczysz w kursach szkoleniowych:
    • „Prowadzenie przez pytania” – to kurs, który nauczy cię praktycznego podejścia do rozmawiania lub pisania z innymi w oparciu o model 5 etapów.
    • „Podstawy Komunikacji online” – to kurs, który wyposaży cię w praktyczne narzędzia, związane z umiejętnością prowadzenia korespondencji. Zawiera bardzo wiele cennej wiedzy przydatnej w codziennym życiu oraz wiele ćwiczeń.
  4. „Prowadzenie panelu Osobista Rozmowa” – to pierwszy z kursów, który wyposaży cię bezpośrednio w praktyczną umiejętność prowadzenia korespondencji. W tym kursie będziesz mógł się sprawdzić w roli e-Trenera.
  5. „Prowadzenie Dlaczego Jezus?” – to kurs przygotowujący do prowadzenia naszego głównego kursu Dlaczego Jezus? Będziesz w nim mógł zastosować w praktyczny sposób wszystko to co poznałeś wcześniej w szkoleniu poprzez prowadzenie trenera szkolącego, który wcieli się w rolę uczestnika.

Po zakończonym procesie przygotowania jesteś zaproszony do korespondencji przez 3 miesiące z prawdziwymi osobami pod okiem trenera szkolącego. Po tym okresie podejmujesz samodzielną służbę.

Zapisz się!

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa