e-Trener

To służba, w którą angażuje się najwięcej osób, mimo, że  wymaga większego zaangażowania w przygotowanie.  Jako e-Trener będziesz mógł się szeroko angażować w prowadzenie osób w strategii "Od poszukujących w Internecie do uczniów Jezusa w lokalnej wspólnocie" na www.SzukajacBoga.pl

e-Trenerzy to wierzący z różnych wyznań chrześcijańskich z kraju i zagranicy, którzy po przygotowaniu do służby prowadzą korespondencję lub kursy z osobami, poszukującymi, pomagają także wzrastać w wierze lub przygotowują nowe osoby do zaangażowania.

e-przyjaciel

Więcej o e-Trenerach:

  • to nie specjaliści od wszystkiego, ale osoby gotowe bezinteresownie i z pełnym oddaniem być „przy” osobach poszukujących lub zmagających się z różnymi problemami.
  • modlą się za osoby, z którymi utrzymują kontakt prowadząc ich w stronę Boga.
  • nie chcą przywiązywać ludzi do siebie, ale zachęcają, inspirują o tego, aby każda osoba odnalazła swoje miejsce w lokalnej wspólnocie najbliżej swojego miejsca  zamieszkania.
  • są podzieleni na grupy regionalne, a wszystko po to, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie w służbie.
  • każdego roku spotykają się na spotkaniach regionalnych, w czasie których prowadzone są warsztaty, tak aby mogli się rozwijać. Raz do roku jest organizowana doroczna konferencja „Jesteś Potrzebny!” kierowana szczególnie do e-trenerów i ich rodzin. Za każdym razem Bóg błogosławi czas konferencji doświadczeniem radości i jedności w Duchu Świętym.

Jeśli oddałeś życie Chrystusowi możesz zaangażować się w tę służbę w której Bóg używa różnorodności obdarowań wierzących kobiet i mężczyzn. Angażowanie w tę służbę będzie się wiązało z zaangażowaniem czasowym minimum 3 raz po jednej godzinie w tygodniu. Sam jednak będziesz decydować o tym, o ile osób w danym czasie chcesz się troszczyć. Jeśli chcesz się angażować, poprosimy cię o zapoznanie z naszymi wartościami oraz z Zasadami służby e-Trenerów , a po zakończeniu przygotowania poprosimy cię o zatwierdzenie „Porozumienia współpracy”, które jest związane z przestrzeganiem obowiązującego prawa o danych osobowych oraz ogólnych zasad współpracy. Każda osoba przygotowująca się lub już angażująca się jako e-Przyjaciel lub e-Trener może zrezygnować w dowolnym momencie. Wielu z e-Trenerów angażuje się w tę służbę od kilku lat, gdyż widzą Boży wpływ na innych przez tę służbę.

Proces przygotowania online wygląda następująco:

1. Zapisz się w Panelu Szkolenia e-Trenera , gdzie zostajesz zaproszony do wypełnienia formularza kandydata na e-Trenera. Potem następuje aktywacja szkolenia.

2. Przechodzisz w roli uczestnika kurs "Dlaczego Jezus?" na naszej platformie kursów www.SzukajacBoga.pl . Jest do dla Ciebie okazja do poznania, jak wygląda ta służba.

3. Uczestniczysz w kursach szkoleniowych:

  • „Prowadzenie ludzi do Boga przez zadawanie pytań” - to kurs, który przygotowuje do prowadzenia rozmów.
  • „Podstawy Komunikacji online” – to kurs, który wyposaży cię w praktyczne narzędzia, związane z umiejętnością prowadzenia korespondencji. Zawiera bardzo wiele cennej wiedzy przydatnej w codziennym życiu oraz wiele ćwiczeń.
  • "Prowadzenie panelu Osobista Rozmowa” – to kurs, który wyposaży cię bezpośrednio w praktyczną umiejętność prowadzenia korespondencji. W tym kursie będziesz mógł się sprawdzić w roli e-Trenera.
  • „Prowadzenie Dlaczego Jezus?” – to kurs przygotowujący do prowadzenia naszego głównego kursu Dlaczego Jezus? Będziesz w nim mógł zastosować w praktyczny sposób wszystko to co poznałeś wcześniej w szkoleniu poprzez prowadzenie trenera szkolącego, który wcieli się w rolę uczestnika.

4. W czasie szkolenia jesteś zaproszony do udziału w konferencji szkoleniowej lub spotkaniu regionalnym e-trenerów blisko miejsca zamieszkania.

5. Po zakończonym procesie przygotowania jesteś zaproszony do korespondencji przez 3 miesiące z prawdziwymi osobami pod okiem trenera szkolącego. Po tym okresie podejmujesz samodzielną służbę.

Select country

Americas

Europe

Asia + Pacyfic

Middle East + Africa