Wyobraź sobie świat…

Ludzie na całym świecie, szukają pokoju, miłości, trwałych relacji… szukają Boga. Pytają Google o odpowiedzi na swoje pytania… Jest to świetne miejsce, by być tam dla nich z odpowiedziami nadziei. Jest to Boże powołanie dla nas. Chcemy być tam dla nich.


w którym każdy człowiek…

Łatwo poczuć się samotnym w wielkim tłumie, jednak dla Boga, każdy jest ważny. Jezus troszczył się o konkretnych ludzi, indywidualnie i osobiście. Oddał swoje życie za każdą, pojedyńczą osobę.


ma swobodny dostęp…

dream4Internet jest dostępny niemal wszędzie. Na całym świecie, w różnych kulturach, w Twoim języku. Jest najlepszym obrazem wolności, swobody dostępu i otwartej przyszłości. Jesus.net jest częścią tego obrazu… w każdym miejscu, również w twojej okolicy, na twoim telefonie, zawsze za darmo.


do Ewangelii,

Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jana 3.16


może poznać Boga,

Wielu wie coś o Bogu, ale przeważnie jest to bardzo zniekształcony obraz. Jesus.net ukazuje Boże serce. Celem jest, by ludzie przyszli do Jezusa i poznali jego miłość i troskę.


wzrastać w Jezusie…

Kiedy ludzie zaczynają poznawać Boga, rozpoczynają nowe życie. Uświadamiają sobie, że Bóg stworzył ich z pewnym zamysłem. Odnajdują swoje przeznaczenie. Biblia mówi o „stawaniu się jak Jezus”. Jesus.net pomaga ludziom wzrastać, w każdym kraju, w każdym języku.


i z odwagą dzielić się swoją wiarą.

Większość ludzi na świecie wierzy, że istnieje coś między niebem a ziemią, że musi być coś więcej. Często opisujemy to, jako uczucia religijne. Chrześcijaństwo jest religią, ale co ważniejsze – jest żywą relacją z Bogiem. Widoczna jest ona w życiu chrześcijan. Jesus.net daje im narzędzia, by mogli dzielić się swoją wiarą.©2015 SzukajacBoga.pl     -     Polityka Prywatności     -     Płatności     -     Kontakt