Kim jesteśmy ?


Jesteśmy grupą wolontariuszy polskich chrześcijan różnych wyznań: katolicy i protestanci. Łączy nas pasja dzielenia się z innymi tym, co wpłynęło na zmianę naszego życia i pomogło nawiązać bliską i osobistą więź z Bogiem. Poruszeni tym, że Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał swojego Jedynego Syna Jezusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, chcemy pomagać innym w poznaniu przesłania sedna Ewangelii, tak aby każdy mógł później świadomie powierzyć życie Jezusowi, wzrastać w wierze i odnaleźć miejsce w lokalnej wspólnocie wierzących.

D.N.A. Wartości platformy Szukając Boga


Powołanie
Ukierunkowywać w duchowej podróży tych, którzy szukają życia w obfitości i uwolnienia od niewoli grzechu. Tak wpływać na ich życie, by w rezultacie również oni wpływali na życie innych, poprzez zaznajamianie ich z pełnym miłości przesłaniem Jezusa, wykorzystując do tego i rozwijając współczesne środki przekazu.

Szukając Boga:
Zachęca do przeżywania mocy wspólnoty i trwałej społeczności Ciała Chrystusowego, poprzez łączność zarówno online jak i offline z innymi wyznawcami Jezusa;
Aktywizuje potencjał twórczy, by poprzez współdziałanie stać się bardziej efektywnymi w zwiększaniu oddziaływania przez nas Ewangelii. Wzmacniamy i pokrzepiamy się nawzajem, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi partnerami

Zasady:
Jedynie Jezus
Zawsze koncentrować się na rozpowszechnianiu dobrej nowiny o odkupieniu przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa. By w centrum uwagi zawsze pozostawała ewangelizacja, mająca na celu pozyskanie dla Chrystusa jak największej liczby ludzi, zaś powstrzymywać się od debat wyznaniowych.

Jedność
Zawsze tak dobierać współpracowników, by ich potencjał umacniał DNA SzukajacBoga.pl (Jesus.net), co zapewni trwały rozwój projektu i zwiększy efektywność zainwestowanych sił i środków.

Innowacyjność
Zawsze stawiać na innowacyjność, która podniesie SzukajacBoga.pl do rangi kluczowego narzędzia i nadającej ton platformy ewangelizacyjnej – w celu zainspirowania i zachęcenia innych do rozwijania twórczych metod głoszenia ewangelii.

Doskonałość

Zawsze dążyć do doskonałości we wszystkim co czynimy w celu oddania chwały Bogu i efektywnego osiągania naszych celów

Orientacja na poszukujących
Zawsze być otwartym na ludzi poszukujących, koncentrować się na ich duchowych potrzebach, poznawać i rozumieć ich realne życie, tak żeby zawsze być tam, gdzie znajdują się oni w swej duchowej podróży.

Dostępność

Nigdy nie dopuścić do tego, by względy finansowe czy jakiekolwiek inne stanęły na przeszkodzie udostępnianiu naszych zasobów, wiedzy czy doświadczeń; dążyć do tego, aby wszystkim dać szansę na osiągnięcie trwałego rozwoju.

Skromność

By wywierać na ludzi wpływ, a nie tylko wrażenie – zawsze zachowywać postawę umiaru, skromności i odpowiedzialności, poprzez oddawanie Bogu chwały we wszystkim co robimy, za wszystko, co osiągamy.

Serdeczność
Zawsze powinniśmy odnajdywać motywację dla naszych przedsięwzięć w niepodzielnej pasji żywionej dla osób poszukujących i dla komunikowania się z nimi poprzez Internet w celu przekazania radości i udzielania zaraźliwego entuzjazmu naszym partnerom i odbiorcom.

Wizja i strategia


Marzenie: Zobacz tutaj

Cele:

szeroko docierać z Ewangelią,
pomagać poszukującym
w powierzeniu życia Jezusowi,
towarzyszyć we wzroście w wierze,
pomóc w odnalezieniu miejsca
w lokalnej wspólnocie kościelnej

Strategia „Kamienie w potoku”
Żyjemy w świecie, w którym dla ludzi wielką wartością jest wolność dokonywania wyborów, w osobistym tempie i przyjaznej atmosferze.
Strategia „Kamienie w potoku” to odpowiedź na ich oczekiwania! Pomaga ona współczesnemu człowiekowi przejść po „kamieniach”, którymi są różne projekty przez „duchową rzekę”, która oddziela Królestwo Jezusa od świata ludzi żyjących bez Boga.
Stepping-stones-US_2

Jak to się zaczęło w Polsce?


W 2006 roku w trakcie odwiedzin przyjaciół w chrześcijańskim radiu UCB w Wielkiej Brytanii – dowiedzieliśmy się, że właśnie tamtego dnia, przed południem – uruchomili oni angielską wersję pierwotnie francuskiego, ewangelizacyjnego portalu internetowego „LookingforGod”. Gdy pierwszy raz zobaczyliśmy mapę Google przesuwającą się po świecie wskazując w czasie rzeczywistym, gdzie w danej chwili ktoś zapraszał Chrystusa do swojego życia – ze łzami w oczach zaczęliśmy negocjacje: co trzeba zrobić, by program ten ściągnąć do Polski…

Nigdy nie zapomnimy tej daty – 29 lipca 2008 roku, gdy to po raz pierwszy mapa Google zatrzymała się na Polsce…. Do końca nie wiedzieliśmy, czy to zadziała w naszym społeczeństwie… Mając dzisiaj ponad 2.300.000 wizyt na stronie – wiemy, że jest to wspaniałe narzędzie…
Jest ono cały czas ulepszane, uzupełniane, dochodzą nowe moduły, także grupy „poza siecią”, gdzie zainteresowani razem spotykają się wokół Słowa Bożego, projektów uczniostwa i rozwoju wiary… Henryk Król.

Projekt wspierają:


Logo_DEOrecordings
Stowarzyszenie DeoRecordings (Inicjator i Administrator)

RSZ
Katolicka organizacja Ruch Światło – Życie

mt28
Chrześcijański Ruch Mt28

Ciekawy reportaż na nasz temat zamieściła TVP3 Katowice w ramach cyklu programowego „W poszukiwaniu drogi”. Możesz go zobaczyć >>TUTAJ<<.

Mentorzy projektu:


To grono osób, w którym są podejmowane najważniejsze decyzje związane z kierunkiem rozwoju. W skład tego grona wchodzą duchowni różnych wyznań oraz osoby mające główne odpowiedzialności związane z działaniem projektów wchodzących w skład platformy.

Koordynator platformy „Szukając Boga”:
Norbert Klama

Duchowni:

Bp Adam Wodarczyk, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Katowickiej
o. Andrzej Bujnowski – Dominikanin, Kościół Rzymsko – Katolicki,
ks. Leszek Czyż – Kościół Ewangelicko – Augsburski,
ks. Jan Froelich – Proboszcz, Kościół Rzymsko – Katolicki,
Pastor Jerzy Karzełek – Kościół Wolnych Chrześcijan,
Zbigniew Masewicz – Lider krajowy Chrześcijańskiego Ruchu Mt28
ks. Ryszard Nowak – Proboszcz, Kościół Rzymsko – Katolicki,
ks. Adam Pradela – Proboszcz, Kościół Rzymsko – Katolicki,

Liderzy:


Ela Bańczyk – OutBack Polska
Jacek Bańczyk – OutBack Polska
Emilian Kujawski – OutBack Polska
Jerzy Grędziak – Koordynator Projektu Akademia Rozwoju Chrześcijanina
Andrzej Pilch – Koordynator OutBack Polska
Andrzej Gulewicz – Koordynacja promocji internetowej, Mystory.me Polska
Dr Zygmunt Karel – Koordynator Projektu Prawda
Bogusława Król – Koordynatorka Projektu Odkrywanie Chrześcijaństwa, OutBack Polska
Filip Król – Koordynator Zespołu informatyczno-multimedialnego
Dr inż. Henryk Król – Koordynator Współpracy Międzynarodowej

 

E-Trenerzy – najważniejsza część projektu!


To wierzący z różnych wyznań chrześcijańskich katolicy i protestanci z kraju i zagranicy, którzy po przygotowaniu do służby prowadzą korespondencję lub kursy z osobami, poszukującymi, pomagają także wzrastać w wierze lub przygotowują nowe osoby do zaangażowania.
E-Trenerzy to nie specjaliści od wszystkiego, ale osoby gotowe bezinteresownie i z pełnym oddaniem być „obok” osób poszukujących lub zmagających się z różnymi problemami. Szczególną wagę przywiązujemy do tego, żeby ta służba mogła być prowadzona pod prowadzeniem Ducha Świętego.
E-Trenerzy noszą w modlitwie potrzeby i zmagania osób z którymi utrzymują kontakt prowadząc ich w stronę Boga, który Sam jedynie może rozwiązać wszelkie nawet najgorsze problemy, czy wyprowadzić z opresji.
E-trenerzy nie chcą przywiązywać ludzi do siebie, ale zachęcają, inspirują do tego, aby każda osoba odnalazła swoje miejsce w lokalnej wspólnocie kościelnej najbliżej miejsca zamieszkania.
E-Trenerzy są podzieleni na regiony służby oraz małe grupy wsparcia, wszystko po to, aby nikt nie został pozostawiony samemu sobie w służbie.
E-Trenerzy każdego roku spotykają się na spotkaniach regionalnych w których prowadzone są warsztaty, tak aby mogli się rozwijać a raz do roku jest organizowana konferencja „Jesteś Potrzebny!” kierowana szczególnie do e-trenerów i ich rodzin. Jest to wtedy szczególny czas w którym możemy świętować jedność. Pomimo tego, że e-trenerzy pochodzą z różnych wyznań za każdym razem Bóg bardzo błogosławi ten czas doświadczeniem radości i jedności w Duchu Świętym.

Każda osoba, która oddała życie Chrystusowi jako osobistemu Zbawicielowi i Panu może zaangażować się do tej szczególnej i ważnej służby, w której Bóg używa różnorodności obdarowań wierzących.
Jeśli chciałbyś zaangażować się jako E-trener, lub masz jakieś pytania, napisz do nas TUTAJ

Zapraszamy gorąco!

Czy szczera współpraca chrześcijan różnych denominacji to utopia?


Wcale nie! Wystarczy trzymać się zaleceń samego Chrystusa, który tak często zachęcał nas do jedności oraz do „…szukania korzyści bliźniego, nie siebie samego”.

Każdy z nas ma swoje własne, prywatne przekonania i to jest wręcz konieczne. Kształtowały się one latami, wynikają z tradycji, nauczania, wspomnień z przeszłości, generalnie – kultury, w której jesteśmy zanurzeni… Dla ludzi wierzących punktem odniesienia jest Pismo Święte. Różne jego fragmenty są różnie interpretowane, jednak są pewne tematy bardzo jednoznacznie określone w Słowie. Jednym z nich jest kwestia zbawienia przez Jezusa Chrystusa, z łaski, o ile żałujemy za swoje grzechy i poprosimy Go o nie.

Platforma SzukającBoga.pl ma właśnie pomagać ludziom poszukującym osobistej relacji z Bogiem odkryć Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Od tej relacji zależy, czy ktoś trafi do piekła czy do nieba! Jeśli chcemy rzucić takie koło ratunkowe tonącemu, to obojętnym staje się jaką etykietę ma ratownik na plecach… W sprawach zbawienia możemy mówić jednym głosem! Robimy to już od pięciu lat, zaś nasza przyjaźń i wzajemne zaufanie – tylko wzrastają!!!

Czy się różnimy? Oczywiście! Zaufajmy jednak Duchowi Świętemu, że będzie prowadził każdego nawróconego we właściwym kierunku… Nikt nie jest „właścicielem” innego człowieka, trafiać chcemy do ludzi żyjących całkiem bez Boga, nie ma więc mowy o „przeciąganiu”….
Tak, jesteśmy świadkami w naszej Polsce takiego „cudu”…©2015 SzukajacBoga.pl     -     Polityka Prywatności     -     Płatności     -     Kontakt